Zara Foodstuff Industries Sdn. Bhd

Latihan Industri

Zara Foodstuff Industries Sdn Bhd menawarkan peluang latihan industri kepada pelajar-pelajar warganegara Malaysia daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta dalam dan luar negara. Tawaran ini dibuka kepada pelajar yang sedang mengikuti pengajian di peringkat Diploma atau Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf.

Pelajar boleh memohon dengan mengemukakan dokumen berikut:

– Surat permohonan pelajar
– Resume pelajar
– Surat rasmi daripada IPTA/IPTS
– Transkrip pengajian

Permohonan boleh dihantar ke hr@zarafood.com.my/hrzarafood@yahoo.com beserta dokumen yang diperlukan.

Kekosongan Latihan Industri 2024

Pelajar akan ditempat di Jabatan Penyelenggaraan

Pelajar akan di tempatkan di Jabatan Kualiti